Både medlemmer og ikke-medlemmer av Human-Etisk forbund kan få bistand av forbundet til en begravelse eller bisettelse. Ikke-medlemmer må betale en avgift til forbundet.

En humanistisk seremoni kan inneholde forskjellige innslag som f.eks musikk, diktlesning og minnetale. Det vanligste er at seremonilederen fra Human-Etisk Forbund setter opp et program sammen med pårørende.