Utskrift

Når man skal sette opp et gravmonument er det en viss ventetid før dette kan gjøres. Som hovedregel kan gravstein settes på plass tidligst 6 måneder etter en begravelse. Ved bisettelse, der man begraver en urne, kan gravsteinen tidligst settes ned etter at urnenedsettelsen har skjedd.

En gravstein har forskjellige utforminger, og har forskjellige krav avhengig av hvor graven befinner seg. Det kan dreie seg om type stein, bredde og høyde.

Bestilling av gravstein / gravminne kan gjøres i konferansen hos oss, eller ved en anledning etter at begravelsen eller bisettelsen er ferdig.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og veiledning.

Vi formidler gravstein og gravminner fra Sæthre Stenindustri. Hele katalogen kan du laste ned her ved å klikke på bildet under.

Saethre