Utskrift

blue flower

Priser

 

Priser ihht krav i forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester:

 

 

arna 1

 

 

Forutsetning i prisoversikten er at dødsfall og begravelse er i Arna, eller at NAV gir støtte til transport.

Utregning er basert på priser på dagtid, utenom kontortid vil det være tillegg i prisen.

Fullstendig prisliste kan lastes ned her.

I konferansen med oss vil du alltid få tilbud om prisoverslag basert på dine ønsker for gravferden.

Vi er opptatt av at du føler deg ivaretatt på en trygg og god måte i møtet med oss.

Sammen med deg ønsker vi å skape en verdig seremoni med personlig preg. Du kan velge fra ett stort utvalg av kister, blomster og pynting i seremonien.

I noen tilfeller er det mulig å søke om økonomisk støtte fra NAV for dekning av gravferden. Vi bistår dere ved eventuell søknad.

De aktuelle typene støtte som kan søkes er:

Behovsprøvd gravferdsstønad: Dersom avdøde hadde en ligningsformue som er mindre enn kr 23.990,- kan det søkes om støtte til dekning av nødvendige utgifter til gravferden. Det er egne regler dersom avdøde var gift eller under 18 år. Kontakt gjerne oss eller NAV dersom du er usikker på om dette kan være aktuelt.

Støtte til transport: Dersom det er nødvendig med transport som overstiger 20 km fra dødssted til gravsted kan det søkes om støtte til dekning av deler av transporten.

For full oversikt over stønadsordninger og regler som gjelder kan du lese mer på NAVs nettsider.