Innbyggerne i Bergen kan fritt velge blant byens kirker og kapeller. Vi forsøker å gi deg en oversikt over hvilke kirker og kapeller som er tilgjengelig.

I noen tilfeller kan man måtte betale en sum for å leie et seremonisted. Dette er avhengig av hvilken kommune avdøde bodde i, og tilknytning til kirken eller seremonistedet man ønsker å ha begravelse eller bisettelse fra.

Klikk på kirke eller kapell under her for å finne oversikt over dette i Bergen kommune