Utskrift

Møllendal kapell stod ferdig bygget og ble tatt i bruk allerede i 1874. I dag er det et av de mest brukte seremonistedene på Møllendal.

Møllendal har to kapeller, Store og Lille kapell. Tidligere ble disse kalt Troen og Håpets kapell. I 2010 ble imidlertid kapellene gjenåpnet etter oppussing, og ble da endret til livssynsnøytrale seremonirom.

Det store kapellet har plass til ca 200 personer, mens det lille har plass til ca 60 personer.